Primary discussion


İlkin müzakirənin aparılması üçün ssenari

 

Qeyd. Bold ilə yazılanlar iddiaçıya uyğun olaraq dəyişdirilməlidir!

 

Hörmətli əməkdaşlar, hörmətli müəllimlər!

“Biznesin idarəedilməsi” kafedrasının bugünkü genişləndirilmiş iclası açıq elan edilir.

Gündəlikdə duran məsələ dissertant Ağayev Səlim Nadir oğlunun “5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” ixtisası üzrə “Sənaye müəssisələrində heyyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsidir.

Nəzərinizə çatdırım ki, Ağayev Səlim Nadir oğlu 2008-ci ildə universitetimizə  dissertant olaraq qəbul olunmuşdur. Elmi rəhbəri i.e.d., professor Təbriz Nəsib oğlu Əliyevdir. Dissertant dissertasiya işini bitirmiş, ilkin müzakirənin keçirilməsi üçün 29.04.2013 tarixində kafedraya ərizə ilə müraciət etmişdir. Kafedrada ərizəyə baxılmış və dissertantın işi rəy üçün iki nəfər mütəxəssisə - professor_______________ və dosent Rasim Rafiq oğlu Abutalıbova verilmişdir. Onlar çıxışlarında rəyləri ilə sizi tanış edəcəklər. Elmi rəhbərin də müsbət rəyi var.

Nə kimi təklif var?

Təkliflər dəyərləndirilir.

Dissertasiyanın əsas müddəaları ilə bizi tanış etməsi üçün söz iddiaçı Ağayev Səlim Nadir oğluna verilir. Reqlamentə görə iddiaçı 20 dəqiqədə çıxışını tamamlamalıdır.

........

 

Suallara başlayırıq. Xahiş edirəm dissertasiya işinin müzakirəsində aktiv iştirak ediniz. Kimin sualı var? 

Sual-cavab prosesi

Daha sualı olan yoxdursa, çıxış üçün sözü birinci rəyçi prof. ___________ bəyə veririk.

Rəydəki iradlara münasibət bildirmək üçün söz iddiaçıya verilir.

Söz birinci rəyçi professor_______________, verilir.

Söz ikinci rəyçi dosent Rasim Rafiq oğlu Abutalıbova verilir.

Rəydəki iradlara münasibət bildirmək üçün söz iddiaçıya verilir.

Söz ikinci rəyçi dosent Rasim Rafiq oğlu Abutalıbova verilir.

 

İndi isə müzakirələrə başlayaq. Kim çıxış etmək istəyir?

 

Çıxışlar ..................

 

İclasın sədri i.f.d., dos. Zaman Həsənəov –  Dissertasiya işi üzrə dissertantın məruzə və cavablarını, çıxışlardakı təklifləri nəzərə alaraq aşağıdakı qərar alınır:

 

Q Ə R A R :

  1. Dissertant Ağayev Səlim Nadir oğlunun “5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” ixtisası üzrə iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi  dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “Sənaye müəssisələrində heyyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda dissertasiya işi haqqında universitetin rəyi təsdiq edilsin.
  2. Dissertant Ağayev Səlim Nadir oğlunun iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün “Sənaye müəssisələrində heyyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda təqdim etdiyidissertasiya işi “5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” ixtisasının profilinə uyğundur və AAK-ın fəlsəfə doktoru dissertasiyaları üçün qoyulan tələblərinə cavab verir.
  3. Nəşr olunan məqalələr dissertasiya işinin əsas məzmununu əhatə edir və dissertasiya işinin əsas məğzi onun mövzusunu tam açıqlayır.
  4. Dissertant Ağayev Səlim Nadir oğlunun “Sənaye müəssisələrində heyyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işi bəyənilsin və “5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması” ixtisası üzrə dissertasiya şurasında müdafiəsi tövsiyə edilsin.

 

 

İclasın sədri i.f.d.,dos. Zaman Həsənəov –  Kim qərar layihəsinin qəbul edilməsinə razıdırsa, xahiş edirəm səs versin.

Səs verdilər – Lehinə - ____ nəfər, əleyhinə - yoxdur, bitərəf qalan – yoxdur. Qərar yekdilliklə qəbul olundu.

 

İddiaçı Ağayev Səlim Nadir oğlunun dissertasiya işinin açıq müdafiəyə buraxılmasına iclas iştirakçıları yekdilliklə səs verdilər.

 

İclasın sədri, i.f.d., dos.                                                 Zaman Həsənəov                                   

İclasın katibi, t.f.d., dos.                                         Bilal Dədəyev