Doctorate Task


Magistratura və doktorantura şöbəsi

Doktorantlar və dissertantlar üçün yol xəritəsi

 

 

 

Sıra№

Məsul olan

Yerinə yetirilən fəaliyyət

Tarix

 

 1.  

Doktoranturaya və dissertanturaya sənədlərin qəbulu forması, qaydaları, qəbul planı və imtahanların keçirilmə müddəti haqqında kütləvi informasiya vasitələrində elanın verilməsi

Sentyabr

 1.  

DŞ -

Rektorluq

Sənədlərin qəbulu və müsabiqənin keçirilməsi üçün rektorun əmri ilə qəbul komissiyasının yaradılması

Sentyabr

 1.  

Doktoranturaya və dissertanturaya müraciət edənlərin sənədlərinin incələnməsi və ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi

Oktyabr

 1.  

Təqdim edilən sənədlərin əsasında qəbul komissiyasının imtahanlara buraxılmaq haqqında qərarının iddiaçılara bildirilməsi

Oktyabr

 1.  

DŞ -

Rektorluq

Müvafiq fənlər üzrə imtahan komissiyalarını yaradılması

Oktyabr

 1.  

Kafedralar -

Doktoranturaya qəbul imtahanlarının keçirilməsi və nəticələrin qəbul komissiyasına bildirilməsi

Noyabr

 1.  

Keçirilmiş müsabiqənin nəticələri və nəzərdə tutulan elmi rəhbərin rəyi əsasında qəbul komissiyasının qərarının rektorluğa bildirilməsi

Dekabr

 1.  

DŞ -

Rektorluq

Doktorantların dissertasiya mövzularının, elmi rəhbərlərinin və fərdi iş planlarının (tədris proqramının) elmi şurada təsdiq edilməsi

Dekabr

 1.  

DŞ -

Rektorluq

Doktoranturaya qəbul olunanlar haqqında rektorluq tərəfindən əmrin çıxarılması

Dekabr

 1.  

Kadrlar şöbəsi, Rektorluq

Doktoranturaya istehsalatdan ayrılmaqla qəbul olunan şəxslərin əmək kitabçasında doktoranturaya qəbul olunması haqqında əmrin qeyd edilməsi.

Dekabr

 1.  

DŞ -

Rektorluq

Müvafiq kafedranın təqdimatı əsasında iddiaçıların dissertant təhkim olunması, onların dissertasiya mövzusu, fərdi iş planı və elmi rəhbəri (məsləhətçisi) haqqında universitet elmi şurası tərəfindən  qərarın qəbul edilməsi 

Dekabr

 1.  

DŞ -

Rektorluq

Qəbul olunan doktorant və dissertantlar haqqında məlumatın rektorluq tərəfindən Təhsil Nazirliyinə bildirilməsi

Dekabr

 1.  

Təsdiq edilmiş dissertasiya mövzularının AMEA dövlət qeydiyyat mərkəzi tərəfindən təsdiqinin təmin edilməsi

Yanvar

 1.  

Kafedralar - DŞ

Doktorant və dissertantlar üçün kafedralar tərəfindən ikinci semester üçün həftəlik dərs proqramının hazırlanması və təsdiqlənməsi

Yanvar

 1.  

Kafedralar - DŞ

Yaz semestrində tədris olunan dərslər  üçün imtahanların keçirilməsi

İyun

 1.  

Kafedralar - DŞ

Doktorant və dissertantlar üçün kafedralar tərəfındən birinci semester üçün həftəlik dərs proqramının hazırlanması və təsdiqlənməsi

Sentyabr

 1.  

Kafedralar - DŞ

Payız semestrində tədris olunan dərslər  üçün imtahanların keçirilməsi

Yanvar

 1.  

Kafedralar - DŞ

Doktorant və dissertantların fəaliyyət mərhələləri ilə əlaqədar seminarların təşkil edilməsi

İl boyu

 1.  

Doktorantlar üçün informatikadan və xarici dildən doktorluq (minimum) imtahanlarının verilməsi

Müvafiq zamanlarda

 1.  

Dissertantlar üçün informatikadan, xarici dildən və fəlsəfə fənnindən doktorluq (minimum) imtahanının verilməsi

Müvafiq zamanlarda

 1.  

Doktorant və dissertantlar üçün ixtisas fənnindən (həmçinin ixtisas uyğunluğu nəzərə alınmaqla, digər fəndən) doktorluq imtahanlarının verilməsi

Müdafiə şurasının qərarından asılı olaraq

 1.  

Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxşlər üçün fəlsəfə doktoru üzrə doktoranturada və dissertantlıq yolu ilə təhsil müddətində “Azərbaycan dili” fənnindən əlavə doktorluq imtahanının verirlməsi

Təhsil müddətincə

 1.  

Kafedralar - DŞ

Doktorant və dissertantların fərdi iş planının yerinə yetirilməsi barədə kafedralarda vaxtaşırı hesabat verməsi

Kafedranın qərarına əsasən

 1.  

Rektorluq

Universitet elmi şurasında doktorantların və dissertantların elmi rəhbərlərinin vaxtaşırı hesabatının dinlənilməsi

İyun, dekabr

 1.  

Kafedralar - DŞ

Doktorant və dissertantların illik rəsmi attestasiyasının keçirilməsi

İyun

 1.  

Kafedralar - DŞ

Dissertasiya işi tamamlandıqdan sonra isin yerinə yetirildiyi  uyğun bölümdə AAK-ın tələblərini (videoçəkiliş və s.) nəzərə alaraq ilkin  müzakirəsinin həyata keçirilməsi

İşin tamamlanması haqqında elmi rəhbərin rəyi alındıqdan sonra

 1.  

Kafedralar - DŞ

Müdafə üçün lazım olan sənədlərin toplanması və uyğun müdafiə şurasına təqdim edilməsi

İlkin müdafiədən sonra

 1.  

Kafedralar - DŞ

Təhsil haqqının 2 hissə olaraq hər semestrin sonuna qədər ödenməsi

May, dekabr

 1.  

Kafedralar - DŞ

Normativ təhsil müddətini bitirən doktorant və dissertantların müəyyənləşdirilməsi, rektorluğa bildirilməsi və rektorluqda müvafiq əmrin çıxarılması

Qəbul tarixlərinə bağlı olaraq